Papier

Papieren boeken, methodes en materiaal over executieve functies

 

↩ Media : Boeken ~ Methoden ~ Materiaal

 

 

Boeken

 

Aan de slag met ADHD

Praktisch werkboek voor volwassenen om executieve functies te versterken
Auteur: Ari Tuckman
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729753
Om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren, is het van belang om te kunnen plannen, organiseren en je tijd in te delen. Helaas hebben juist mensen met ADHD hier grote moeite mee: hun brein schiet vaak alle kanten op.
In Aan de slag met ADHD biedt Ari Tuckman effectieve en direct toepasbare oefeningen gebaseerd op de meest recente inzichten over het brein en ADHD. Op die manier kunnen executieve functies zoals aandacht, werkgeheugen, timemanagement en impulscontrole worden versterkt, impulsen beheerst en doelen bereikt.
Een praktisch werkboek met nadruk op doen: beknopte informatie wordt afgewisseld met veel oefeningen. Speciaal voor volwassenen met ADHD, maar ook voor iedereen die zijn executieve functies wil versterken.

 

Aan de slag met executieve functies

Praktisch werkboek voor tieners
Auteur: Sharon Hansen
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789492297297
Heb je soms het gevoel dat andere tieners dingen gemakkelijker begrijpen dan jij? Lijkt het weleens alsof je leeftijdsgenoten ‘alles op een rijtje hebben’, terwijl jij afen toe helemaal de kluts kwijt bent? Kom je altijd te laat? Ben je steeds alles kwijt of vergeten? Dat kan normaal zijn en bij opgroeien horen. Maar het kan ook komen doordat jouw executieve functies minder sterk ontwikkeld zijn.
Executieve functies zijn vaardigheden die je nodig hebt om dingen gedaan te krijgen. Zoals aandacht, plannen, organiseren, initiatief nemen, impulscontrole, flexibiliteit, emotieregulatie, werkgeheugen en doorzettingsvermogen. Op al deze vlakken kun je beter of juist wat minder goed zijn. In dit boek van Sharon Hansen leer je meer over deze vaardigheden. Maar vooral ook hoe je de executieve functies waar je moeite mee hebt, kunt versterken. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en opdrachten kun je precies die vaardigheden trainen die je nodig hebt. Dat kun je alleen doen, maar bijvoorbeeld ook samen met een van je ouders.
Aan de hand van 31 activiteiten leer je hoe je beter overzicht kunt houden, je beter kunt focussen, met negatieve gevoelens kunt omgaan, je impulsen kunt beheersen en dingen kunt afmaken. Ga aan de slag met dit praktische boek en loop niet langer vast, maar bereik de doelen die je wilt.

 

Aandacht, graag!

Leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies
Auteur: Paula Moraine
Uitgever: SWP
ISBN: 9789088503856
Executieve functies besturen de gedrags- en aandachstgebieden in de hersenen. Ze ontwikkelen zich langzaam tot in de volwassenheid. Bij Iedere leeftijd hoort specifiek gedrag dat te maken heeft met het rijpingstadium. Soms heeft de rijping van het brein geen gelijke tred gehouden met de biologische leeftijd. Dan wordt gedrag verwacht dat nog niet bij het kind of de jong volwassene aanwezig is. Om deze processen goed te kunnen begeleiden en ondersteunen is zelfkennis nodig over hoe de eigen ontwikkeling verlopen is. Je onderwijst wie je bent en de leerling leert wie hij is. Dat vereist de nodige flexibiliteit bij het lesgeven aan een groep waarvan ieder individu een andere manier van opnemen heeft.
Paula Moraine laat zien dat het mogelijk is bij iedere leerling de executieve functies te versterken en verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor het slagen van dit proces is te weten of de leerling eigenlijk wel begrijpt wat er van hem of haar gevraagd wordt. Heeft het te leren werk betekenis voor de leerling en bovenal heeft de leerling het gevoel dat hij of zij het leren aankan, staan de juiste tools ter beschikking. Ze behandelt de voorwaarden voor een goede relatie met de leerling, het belang van de relatie, inzicht in sterke en zwakke kanten en ze benadrukt dat het belangrijk is dat ouders en school hierin samen met de leerling werken. Dit alles is geillustreerd met talloze duidelijke casussen, handvatten om zelf mee aan de slag te kunnen.
Mentoren en leerlingcoaches in het voortgezet onderwijs kunnen hier beslist hun voordeel mee doen, ook voor ouders kan de inhoud een eyeopener zijn. Het geheel is inspirerend en informatief voor Pabo-studenten en de academische lerarenopleidingen. Maar het is een must voor de docenten en studenten van docentenopleidingen.

 

Actief executief

Toolbox voor het remediëren van executieve functies voor jongeren in het voorgezet onderwijs
Auteur: Maureen Kramer-Tinnemeier
Uitgever: Novilo
ISBN: 9789081916752
Dit boek is een absolute aanrader voor iedere (onderwijs) professional die jongeren eff ectief wil helpen hun prestaties te verbeteren. Maureen Kramer-Tinnemeier heeft in de loop der jaren een uitgebreide toolbox ontwikkeld van spellen die via directe exposure jongeren confronteren met hun eigen verbeterpunten bij het functioneren op school en thuis. De inzet van deze spellen, gekoppeld aan een oplossingsgerichte coaching aanpak, zorgt voor een merkbare en meetbare verbetering van hun vaardigheden op school en thuis.

 

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies

Praktische strategieen voor thuis en op school
Auteur: Peg Dawson, Richard Guare
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729593
Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen door de juiste vragen te stellen en gerichte opdrachten te geven. Met een gestructureerd programma leidt een kwartiertje hulp per dag al tot een versterking van executieve functies en aanzienlijk betere schoolprestaties.
In 'Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies' presenteren Dawson en Guare een bewezen effectief coachingsmodel. Aan de hand van een helder stappenplan leren kinderen en adolescenten niet alleen beter plannen en organiseren, maar ook hoe zij hun timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing kunnen verbeteren. Elke stap in het coachingsproces is voorzien van duidelijke instructies en werkbladen. Naast individuele coaching door een volwassene komen ook klassebrede coaching en coaching door een medeleerling aan bod.
"Dit is een uniek en geweldig boek. Het biedt een zeer bruikbaar coachingsmodel voor leerlingen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD. Het is zonder meer de meest praktische en informatieve gids over dit onderwerp." - Russel Barkley
'Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies' is een heldere handleiding voor leerkrachten, coaches, (school)psychologen en andere hulpverleners die leerlingen willen helpen het beste uit zichzelf te halen.
Na de bestsellers 'Slim maar...' en 'Executieve functies bij kinderen en adolescenten' is dit het derde boek van Dawson en Guare over executieve functies. Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit Center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort-, leerstoornissen en gedragsproblemen."

 

Executieve functies bij kinderen en adolescenten

Een praktische gids voor diagnostiek en interventie
Auteur: Peg Dawson, Richard Guare
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729005
Executieve functies zijn het vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag en liggen ten grondslag aan ADHD, autisme en leerstoornissen.
In Executieve functies bij kinderen en adolescenten laten Peg Dawson en Richard Guare zien hoe executieve functies zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van kinderen en hun (school)prestaties.
In een zeer toegankelijke stijl integreren Dawson en Guare actuele theoretische inzichten met uiterst praktische interventies. Hun probleemoplossende aanpak beslaat het gehele spectrum van executieve functies: van Inhibitie, Flexibiliteit en Emotieregulatie tot Taakinitiatie, Werkgeheugen, Planning en Organisatie. Op basis van baanbrekend onderzoek geven zij voor elke vaardigheid concrete aanwijzingen hoe deze is vast te stellen en te meten. Daarnaast bieden zij stapsgewijze richtlijnen en uiterst praktische tips om de verschillende executieve functies door individuele coaching of klassikale interventies te versterken.
In de uitgebreide bijlagen worden talloze vragenlijsten, checklists en werkbladen geboden die direct in de praktijk zijn te gebruiken. Het handige A4-formaat zorgt ervoor dat deze eenvoudig zijn te kopiëren en te gebruiken.
Executieve functies bij kinderen en adolescenten is een uiterst praktische gids voor leerkrachten, psychologen en andere professionele opvoeders.

 

Executieve functies versterken op school

Een praktische gids voor leerkrachten
Auteur: Joyce Cooper-Kahn, Margaret Foster
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729883
Waarom lukt het sommige leerlingen maar niet om hun werk op tijd af te hebben?
Waarom heeft die ene leerling altijd extra uitleg nodig? Waarom zijn er in de klas steevast een paar rommeliger en chaotischer dan de rest? Hoe help je zulke leerlingen, terwijl je als leerkracht nu al je handen vol hebt?
Deze leerlingen hebben vaak problemen met executieve functies: hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van informatie en het effectief uitvoeren van taken. Leerlingen met zwakke executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’, maar worstelen met het ‘hoe’. Frustrerend voor de leerkracht, de ouders en henzelf.
'Executieve functies versterken op school' beschrijft wat executieve functies zijn en biedt leerkrachten praktische hulpmiddelen en bewezen effectieve interventies en strategieën om ze te versterken. Van de inrichting van een ‘EF-slim’ klaslokaal, tot individuele steun en zelfs schoolbrede veranderingen.
De auteurs baseren hun aanbevelingen zowel op de wetenschap als op hun eigen ervaringen in de klas. Joyce Cooper-Kahn is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in leren, emoties en gedragsproblemen bij kinderen. Van haar hand verscheen eerder het boek Vergeten, kwijt en afgeleid. Margaret Foster is trainer en coach op het gebied van lesgeven en leren. Ze geeft internationaal trainingen aan professionals uit het onderwijs.

 

Executieve Functies Vragenlijst (EFV) handleiding

Auteur: E.M. Scholte, J.D. van der Ploeg
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789036823395
Doel van de test
De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft snel zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie. EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis, op school en in de samenleving. Als de processen haperen leidt dat tot problemen. Achter ontwikkelingsproblemen van jeugdigen, zoals leerproblemen, autisme, ADHD, agressie en angst- en stemmingsstoornissen gaan vaak problemen met de executieve functies schuil. Voor behandelingen is het een grote meerwaarde te weten aan welke EF het schort, zodat de interventie daarop kan worden afgestemd. Training van de executieve functies biedt een extra perspectief op verbetering.
Toepassing
Screening: spoort vroegtijdig problemen met de executieve functies op.
Diagnostiek: ondersteunt en verdiept de diagnostiek van diverse stoornissen en leerproblemen.
Behandeling: geeft aanknopingspunten voor het trainen van de executieve functies en draagt zo bij aan het oplossen van leerproblemen en de behandeling van stoornissen.
Wat meet de EFV?
De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) meet de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. De schaalindeling van de EFV iet er als volgt uit:
EFV leerfuncties- werkgeheugen (vermogen om kennis te verwerven en toe te passen)- mentale flexibiliteit (vermogen om soepel en doordacht van taak en situatie te wisselen)
EFV gedragsfuncties- impulsbeheersing (vermogen om eerst na te denken alvorens te handelen)- emotieregulatie (vermogen om te weten hoe om te gaan met emoties)
EFV Totaalscore
Voor wie?
De EFV wordt ingevuld door ouders of opvoeders van het kind of andere personen (bij leerkrachten) die het kind goed kennen (informantenrapportage). Maatschappelijk werkers, groepsleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken om te bepalen of kinderen problemen hebben op het gebied van de executieve functies. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.
Afname en scoring
De EFV bestaat uit 24 items met gedragingen die de werking van executieve functies representeren. Op een 5-puntschaal geeft men aan in hoeverre de gedragingen van toepassing zijn. Het invullen van duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan handmatig worden gedaan met behulp van scoreformulieren. U kunt de EFV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de EFV-handleiding beschikt.
Normen
De EFV heeft normen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen scores van jongens en meisjes. Dit leidt tot de volgende normtabellen:- algemene bevolking meisjes 4 t/m 11 jaar- algemene bevolking jongens 4 t/m 11 jaar- algemene bevolking meisjes 12 t/m 18 jaar- algemene bevolking jongens 12 t/m 18 jaar
Materiaal
EFV handleidingEFV scoreformulieren (per 25)EFV online afname

 

Gedrag in uitvoering

Over executieve functies bij kinderen en pubers
Auteur: Mariëtte Huizinga, Diana Smidts
Uitgever: Nieuwezijds
ISBN: 9789057124433
Executieve functies zijn denkprocessen in de hersenen die ervoor zorgen dat we ons gedrag in goede banen kunnen leiden. Bij kinderen zijn ze nodig voor alledaagse activiteiten, van het aankleden tot het plannen van huiswerk.
Bij iedereen loopt de ontwikkeling van de executieve functies in een ander tempo en op een andere manier. Tegelijkertijd hebben we allemaal weleens last van zwakke executieve functies, bijvoorbeeld in periodes van stress, drukte en onzekerheid, of door slaapgebrek. Gedrag in uitvoering richt zich op het ondersteunen en trainen van executieve functies bij kinderen en jongeren in het dagelijks leven, thuis en op school.
Deze tweede, geheel geactualiseerde editie van dit succesvolle boek bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips voor ouders, leerkrachten en jongeren voor het versterken van executieve functies.

 

Het kind aan het stuur

Executieve functies: het ontwikkelen van zelfsturing
Auteur: Angelique van Zon
Uitgever: Kind En Ontwikkeling
ISBN: 9789082659405
Executieve functies zorgen voor sturing en controle van je gedrag zodat je een taak kunt uitvoeren en volbrengen. Kinderen die hier moeite mee hebben, ervaren vaak veel frustratie. De ouders (en omgeving) raken geïrriteerd en er wordt veel gemopperd op de kinderen. Het zijn problemen die we in dit boek gaan omzetten naar het aanleren van vaardigheden.
Het ochtendritueel duurt bij Martijn (10 jaar) erg lang en verloopt erg rommelig ...
Michiel (2,5 jaar) huilt snel als hem iets niet lukt ...
Kees (6 jaar) kan zijn aandacht maar heel kort richten op iets waarmee hij bezig is ...
Suze (12 jaar) heeft regelmatig problemen in de communicatie met haar vriendinnen. Suze zegt meteen hardop wat ze denkt...
Verschillende situaties van kinderen worden beschreven, uitgelegd en uitgewerkt.
Na het lezen van dit boek:
- herken je de verschillende executieve functies bij het kind;
- weet je hoe het kind zijn executieve functies heeft ontwikkeld en
- weet je hoe je het kind kan helpen om zichzelf te leren regelen.

 

De Kracht van Spel

Auteur: Mary Peters-Leijten
“De kracht van spel”, gericht op het versterken van executieve vaardigheden” is een praktisch boek voor leerkrachten, coaches en ouders.
In het boek vindt u zo’n 200 spellen, gecategoriseerd naar executieve vaardigheden en leeftijd en geselecteerd op een “korte” speeltijd. Deze spellen worden door 200 uitgewerkte spellensheets uw direct toepasbare gereedschap.
Daarmee observeert, stimuleert, traint en oefent u naar keuze één of meer executieve vaardigheden.

 

Slim maar ...

Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken
Auteur: Peg Dawson, Richard Guare
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729104
Er is niets frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen.
In Slim maar ... hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.
Herken de sterke en zwakke punten bij kinderen
Gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen
Oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswerk maken, naar bed gaan
Leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan
Help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen

 

Speel Je Vaardig

Auteur: Heidi van der Westerlaken-Vriens
Een praktisch boek dat gemaakt is voor iedereen die spellen wil gebruiken om denk- en gedragsvaardigheden (executieve functies) te ontwikkelen.

 

TIBtools - Executieve functies in de klas

Maak leren sterk

Auteur: Marcel van de Wiel
Serie: TIBtools
Uitgever: Instondo
ISBN: 9789463170093
Neuropsychologie mag zich verheugen in een flinke belangstelling. Niet alleen in het onderwijs, maar overal in de maatschappij kom je uitwerkingen van neuropsychologische concepten tegen. Belangrijke nieuwssites brengen bijna wekelijks nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen vanuit de neuropsychologie. Dat betekent dat het een levende wetenschap is, die blijkbaar tot de verbeelding spreekt.
We willen graag verklaringen voor het gedrag van de mensen om ons heen. En natuurlijk gebruiken we de informatie graag om ons onderwijs te verbeteren. Als IB'er geef je tips die gestoeld zijn op goed onderzoek.
Dit boek gaat nader in op een specifiek onderdeel van de neuropsychologie: de executieve functies. Er wordt een koppeling gelegd tussen de vaak stevige theorie met zijn vele modellen en de schoolpraktijk, die vraagt om handelen. Het boek geeft soms een nieuwe kijk op bestaand handelen en ook een aanzet tot nieuw of aangepast handelen. Het ondersteunt het nadenken over executieve functies op schoolniveau, maar wil vooral ook tools bieden om direct mee aan de slag te gaan op groeps- en leerlingniveau. Werken aan executieve functies werkt!
Marcel van de Wiel is orthopedagoog en docent bij Fontys OSO, met als aandachtsgebieden neuropsychologie, gedrag, autisme, handelingsgericht werken en ICT. Voorheen was hij werkzaam als leerkracht en later als orthopedagoog in het speciaal onderwijs.

 

Train je brein en benut je talenten

Tips en tools voor tieners om executieve functies te versterken
Auteur: Randy Kulman
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729715
Train je brein en benut je talenten 1e druk is een boek van Randy Kulman uitgegeven bij Hogrefe. ISBN 9789079729715
Kun jij vaak iets niet vinden? Is je kamer een grote puinhoop? Vergeet je vaak wat je moest doen als huiswerk? Ben je snel afgeleid? Vind je het moeilijk om iets te plannen? Stel je vaak dingen uit? Dan is dit boek voor jou!
Als het bovenstaande herkenbaar voor je is, dan heb je waarschijnlijk moeite met je executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die je helpen met plannen, organiseren en doelgericht gedrag.
Train je brein en benut je talenten biedt praktische tips en tools om executieve functies te versterken. Aan de hand van concrete oefeningen en strategie n leer je stap voor stap je impulsen onder controle te houden en je geheugen te verbeteren.
Train je brein en benut je talenten is in een toegankelijke stijl geschreven en gestructureerd rond 8 belangrijke executieve functies: Organisatie - Planning - Focus - Timemanagement - Zelfbeheersing - Flexibiliteit - Werkgeheugen - Zelfbewustzijn
Het bevat bovendien handige tips over hoe games, iPods en mobieltjes kunnen worden gebruikt om executieve functies te versterken.

 

Vergeten, kwijt en afgeleid

Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken
Auteur: Joyce Cooper-Kahn, Laurie Dietzel
Uitgever: Hogrefe
ISBN: 9789079729494
Is je kind altijd alles kwijt? Nooit op tijd? Meteen weer vergeten wat je net zei? Overal met z'n gedachten behalve bij de les ... Dan heeft je kind waarschijnlijk last van zwakke executieve functies. Executieve functies zorgen er voor dat we kunnen plannen, organiseren, onze impulsen onder controle kunnen houden en ons gedrag kunnen monitoren.
Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder specifieke diagnose. Karakteristiek voor deze kinderen is dat ze dingen wel lijken te kunnen, maar ze toch niet doen ...
Vergeten, kwijt en afgeleid is speciaal voor ouders van kinderen met zwakke executieve functies. Na een beknopte maar zeer heldere uiteenzetting van wat executieve functies zijn en hoe ze zich ontwikkelen, gaan de auteurs uitgebreid in op de vraag wat je er aan kunt doen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden bieden ze talloze praktische strategieën en nuchtere tips om executieve functies van kinderen thuis en op school te versterken.
Help je kind beter plannen, belangrijke dingen niet te vergeten, omgaan met frustratie, impulsen onder controle te houden en veranderingen beter te accepteren. Daarnaast helpt Vergeten, kwijt en afgeleid ook bij heel praktische zaken als zelfstandig huiswerk maken of de eigen kamer opruimen.

 

Zeg nee!

Gedrag in goede banen leiden door het versterken van executieve functies
Auteur: Ellen Luteijn
Uitgever: Pica
ISBN: 9789491806056
Het lijkt steeds moeilijker om nee te zeggen in onze samenleving waar iedereen vooral 'ja' tegen alles wil en ook kán zeggen. Er lijken ook altijd meer redenen om ja te zeggen. Dat is vooral omdat de kortetermijneffecten van ja zeggen prettig kunnen zijn: je geeft je kind toch maar zijn zin, dan stopt het gejengel, je drinkt nog maar een biertje mee, anders zullen ze wel denken...
De effecten op langere termijn kunnen echter onprettig zijn: kinderen gaan steeds meer eisen, ervaren minder grenzen en overzien niet de gevolgen van hun gedrag.
We willen allemaal dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige en gelukkige volwassenen. We gunnen ze een gezond leven, een succesvolle baan en een fijne toekomst. Maar dat komt niet allemaal vanzelf. Het vraagt een omgeving die de kinderen helpt om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Het vraagt van kinderen dat ze leren hard te werken, soms offers moeten brengen, dat ze zichzelf aansturen en discipline kunnen opbrengen. En dat ze dus regelmatig 'nee' leren zeggen en van de mensen uit hun omgeving 'nee' te horen krijgen.
'Zeg nee!' is geschreven voor ouders en leerkrachten die meer willen weten over nee zeggen en praktische voorbeelden zoeken hoe je dat kunt toepassen bij heel jonge kinderen, bij kinderen op de basisschool, de middelbare school en daarna. Dit motiverende boek geeft vooral tips voor het versterken van executieve functies, omdat deze alles te maken hebben met nee zeggen.

 

Zelfregulatie Trainershandleiding

Diagnostiek en behandeling van executieve functies bij kinderen
Uitgever: Lannoo Campus
ISBN: 9789401464741
Zelfregulatie is een voorwaarde om je als kind te kunnen handhaven: thuis, op school en in sociale situaties. Executieve functies (EF) spelen hierbij een belangrijke rol. Door executieve functies in hun dagelijks leven te trainen krijgen kinderen met EF-problemen, zoals ADHD of autisme, meer vat op hun denken, voelen en gedrag. De Zelfregulatie Trainershandleiding bevat een grondige theoretische achtergrond van EF-problemen, diagnostische aanbevelingen en een handleiding voor het opzetten van een behandeltraject thuis en op school. Het boek geeft een scala aan praktijkvoorbeelden en oefeningen die al dan niet in combinatie met een EF-training op de computer, zoals Braingame Brian, kunnen worden ingezet. Dit boek is dé tot nu toe ontbrekende schakel waarmee resultaten van neuropsychologische diagnostiek direct kunnen worden omgezet in praktische behandeladviezen, voor diagnostici en behandelaars in de jeugdzorg die hun cliënten willen laten profiteren van de nieuwste inzichten op dit gebied. Bij deze trainershandleiding hoort een werkboek voor ouders en verzorgers van kinderen met EF-problemen, het Zelfregulatie Werkboek, dat samen met een behandelaar doorgenomen kan worden.

 

Zelfsturing in de klas

Over aandacht, executieve functies en rust
Auteur: Diana Smidts
Uitgever: Nieuwezijds
ISBN: 9789057124846
Effectieve zelfsturing is nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen, zowel op het gebied van leren als gedrag. Een kind brengt veel tijd op school door. Geen wonder dat deze omgeving van grote invloed is op de werking van de hersenen en daarmee de ontwikkeling van zelfsturing.
Zelfsturing is gedrag dat mogelijk wordt gemaakt door executieve functies. Maar ook aandacht, rust en emoties spelen een rol. Hoe kun je als leerkracht de zelfsturing van je leerlingen bevorderen? Hoe zorg je ervoor dat ze weten wat ze nodig hebben als ze iets gaan doen en zelfstandig een opdracht kunnen uitwerken? En welke invloed heeft je eigen zelfsturing op het gedrag van leerlingen?
Dit boek biedt verschillende handvatten waarmee je als leerkracht direct aan de slag kunt, met herkenbare voorbeelden uit de lespraktijk en praktische tips en informatie. Achterin het boek staan handige werkbladen die direct in de klas kunnen worden gebruikt.

 

↩ Media : Boeken ~ Methoden ~ Materiaal

 

 

 

Methoden

 

Zet je ef-bril op

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters
Uitgever: Die Keure
ISBN: 9789048631995
Zet je EF-bril op is een inspiratiebundel om cognitieve vaardigheden te ondersteunen bij kleuters met als doel gelijke kansen te geven voor elk kind. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die doelgerichte gedachten, acties en gevoelens mogelijk maken. Deze functies zijn van groot belang voor huidige en toekomstige schoolprestaties. Zet je EF-bril op bestaat uit een boek en didactisch materiaal (posters, spelkaartjes). 'Zet je EF-bril op heb ik in één keer uitgelezen. Het boek is heel mooi en speels vormgegeven, ziet er overzichtelijk uit en bevat afwisselend interessante weetjes en praktische informatie. Het boek leest fijn en moeilijke termen worden in duidelijke taal uitgelegd. Dit is het meest verhelderende boek over executieve functies dat ik tot nu toe gelezen heb. Na het lezen ervan heb ik ook meteen zin om aan de slag te gaan in de kleutergroep!' - Juf Anke Van Boxmeer

 

Breinhelden voor verschillende groepen

Doordacht werken aan executieve functies
Auteur: Belinda Herrewijn, Esther Monfils
Uitgever: Bazalt Educatieve Uitgaven
Maak kennis met Effi en Furon, de Breinhelden van de Breinheldenplaneet.
Deze helden leren je leerlingen hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken.
Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een reactie even uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.
Volgehouden aandacht, flexibiliteit, doelgericht doorzetten, emotieregulatie, plannen en metacognitie zijn een aantal executieve functies ofwel regelfuncties van ons brein. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen. Executieve functies zijn bepalend voor je (school)succes. Goed dus om daar expliciet aandacht aan te besteden.
Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee je in je groep doordacht gaat werken aan executieve functies. De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse activiteiten en tips om die functie te versterken. De auteurs geven je daarnaast inzicht in de theorie achter executieve functies.

 

Beter bij de les

Training in executieve functies
Auteur: Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff
Uitgever: Lannoo Campus
Co-auteur: Anne-Claire Hiemstra-Beernink
Kinderen met ADHD en/of leerproblemen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren: dat worden ook wel 'executieve functies' genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties.
Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.
Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een: - Werkboek - Handleiding en - Trainingsmateriaal en luisterbestanden. De leerkracht wordt actief betrokken bij de training en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functieproblemen. Hierdoor kan de leerkracht eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. Kinderen werken onder begeleiding van een Beter bij de les-coach. Het materiaal is ontwikkeld door een projectteam van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief.

 

↩ Media : Boeken ~ Methoden ~ Materiaal

 

 

 

Materiaal

 

Wijzer in executieve functies - groep 1 tot en met 4

Handleiding en 35 kaarten in een stevige doos
Auteur: Maaike Houtman, Maaike Losekoot
Co-auteur: Tjitske van der Waals, Mickey Waringa
Uitgever: Pica
ISBN: 9789492525048
Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.
De Wijzer in Executieve Functies - groep 1 t/m 4 helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.
De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executieve functies. De wijzer bevat laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de leerlingen in jouw groep.
Als alle leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun groep, ontstaat er in jouw school een goede basis voor de ontwikkeling van executieve functies, die de voorwaarden vormen om tot leren te komen. In de compacte handleiding vind je achtergrondinformatie over de executieve functies, mogelijke onderwijsbehoeften en vervolgstappen.

 

Wijzer in executieve functies - groep 5 tot en met 8

35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te versterken handleiding en 35 kaarten in een stevige doos
Auteur: Maaike Houtman, Maaike Losekoot
Co-auteur: Tjitske van der Waals, Mickey Waringa
Uitgever: Pica
ISBN: 9789492525055
Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.
De Wijzer in Executieve Functies - groep 5 t/m 8 helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.
De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executieve functies. De wijzer bevat laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de leerlingen in jouw groep.
Als alle leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun groep, ontstaat er in jouw school een goede basis voor de ontwikkeling van executieve functies, die de voorwaarden vormen om tot leren te komen. In de compacte handleiding vind je achtergrondinformatie over de executieve functies, mogelijke onderwijsbehoeften en vervolgstappen.

 

Gesprekskaarten Executieve Functies

Basis Onderwijs
Auteur: Leren Leren Schiedam ↩
Deze set bevat 69 kaarten. Een handleiding en per executieve functie zijn er 5 stellingen die te gebruiken zijn voor kinderen vanaf 7 jaar. Daarnaast is er van iedere executieve functie een categoriekaart. Ook bij deze kaartenset krijg je een inlogcode voor het besloten gedeelte van de website waar je extra materiaal kunt downloaden zoals de uitgebreide startershandleiding en een lijst met spellen die je kunt inzetten.
Alle coaches, begeleiders en remedial teachers willen met kinderen in gesprek. Dat is onze drijfveer voor het ontwikkelen van gesprekskaarten over executieve functies (EF). Door in gesprek te gaan met elkaar kom je er achter welke hulpvraag er speelt en kun je samen inzichtelijk maken wat er al goed gaat en wat er beter kan.
Wat zijn executieve functies en waarom is het belangrijk om hieraan te werken?
Executieve functies zijn 11 vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen slagen in het leven: op school, in je werk, in relatie tot anderen en in je persoonlijke leven.
De 11 executieve functies zijn:
Denkvaardigheden 1. plannen 2. organiseren 3. timemanagement 4. werkgeheugen 5. metacognitie
Gedragsvaardigheden 6. reactie-inhibitie 7. emotieregulatie 8. volgehouden aandacht 9. taakinitiatie 10. flexibiliteit 11. doelgericht doorzettingsvermogen

 

Hulpkaarten bij Gesprekken

Auteur: Leren Leren Schiedam ↩
ISBN: 9789082814125
Deze doos Hulpkaarten bij Gesprekken bevat 78 kaarten met teksten en afbeeldingen. De hulpkaarten kunnen door coaches, begeleiders en remedial teachers tijdens coaching en begeleiding van kinderen en tieners worden ingezet. Met de kaarten kun je samen inzichtelijk maken wat er al goed gaat en wat er beter kan. Naar aanleiding van de gesprekken kunnen er afspraken of plannen worden gemaakt.
De hulpkaarten kunnen zowel tijdens individuele gesprekken als tijdens groepsgesprekken worden gebruikt.
De doos bevat ook een handleiding waarin de kaarten beschreven worden en waarin suggesties voor gebruik van de hulpkaarten worden gegeven.
De Hulpkaarten bij Gesprekken zijn goed te gebruiken samen met de Gesprekskaarten Executieve Functies.

 

Het Executieve Functies Spel

Spelenderwijs executieve vaardigheden oefenen
Auteur: Leren Leren Schiedam ↩
ISBN: 9789082814149
Even nadenken voordat je iets doet of zegt, je emoties onder controle kunnen hebben, je flexibel opstellen als iets anders gaat dan dat je verwachtte, zorgen dat je werk klaar krijgt, de juiste spullen op bepaalde momenten bij je hebben, doorzetten ook als iets tegenvalt... In al die situaties maak je gebruik van je executieve functies. Het ontwikkelen van deze functies brengt rust en regelmaat in je hoofd.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen al van jongs af aan, deels bewust, deze functies kunnen oefenen. Daarom hebben wij dit spel ontwikkeld. Spelenderwijs oefenen de leerlingen de 11 executieve functies om zo stapje voor stapje de executieve vaardigheden te verwerven. Denk er aan: de leerlingen oefenen bijna nooit één geïsoleerde executieve vaardigheid. Bij iedere opdracht of vraag staat er echter maar één centraal.
Een goede ontwikkeling van executieve vaardigheden heeft veel invloed op de schoolprestaties. Het is zelfs een betere voorspeller van schoolsucces dan intelligentie. Een goede reden om met de oefeningen en opdrachten aan de slag te gaan.
Het spel bestaat uit een spelbord, dobbelsteen, pionnen, 55 opdrachtkaarten en vijf pas-kaarten. Per executieve functie zijn er vijf opdrachten. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat ze aanzetten tot actie en de verschillende executieve vaardigheden geoefend worden.
Het spelbord en de doos met opdrachtenkaarten worden niet in nog een andere doos verpakt. Daardoor kun je het spel makkelijk meenemen zonder dat het heel veel ruimte inneemt. Om alles toch netjes bij elkaar te houden wordt het spelbord en de doos smet kaarden met een stevig elastiek geleverd.
Het spelbord kun je samen met onze Gesprekskaarten Executieve Functies gebruiken.
Het spelbord is ook los in de webwinkel te bestellen.
Leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en onderbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen in groepjes met de op de kaarten beschreven opdrachten aan de slag.
Voor 1 op 1 begeleiding kan dit spel ook goed ingezet worden.

 

 

↩ Media : Boeken ~ Methoden ~ Materiaal

 

Deze boeken, methoden en materialen zijn verzameld in onze bibliotheek. We hebben de beschikbare informatie van de uitgever of auteur gebruikt.